Kennisbank

Examinering (VPBC, VPBD, etc.)

< Terug

Het plannen van een praktijkexamen zoals VPBC, VPBD verloopt binnen Autofox via de lessoort “Aangepaste les”.

Aanmaken aangepaste les met examen

Voordat er een praktijkles met examen kan worden ingepland, moet er een aangepaste les worden aangemaakt.

Om een aangepaste les aan te maken klik je in het kopje “INSTELLINGEN” op het tabblad “Planning” ⇒ “Aangepaste lessen”.

Hier vind je een overzicht van al je aangepaste lessen. Klik links onderin op de knop “NIEUWE AANGEPASTE LES” om een nieuwe aangepaste les toe te voegen.

Vul in het scherm de naam en capaciteit van de aangepaste les in en vink vervolgens de checkbox “Examen” aan. Selecteer een examenproduct om een examenproduct te koppelen aan de aangepaste les.
Staat het examenproduct er niet tussen? Controleer dan in de Opleidingsproducten of het product op inactief staat.

Aangepaste les plannen

Nadat je de aangepaste les hebt aangemaakt, kan deze worden gepland in de Agenda.
Weet je niet hoe je een les plant? Klik hier om het kennisbankartikel te openen.

Leerlingen koppelen (Cursusagenda)

In het scherm met het overzicht van een aangepaste les in de cursusagenda kun je een leerling toevoegen door rechts onderin de knop opties te drukken en vervolgens op de optie “+ Leerlingen”.

Er verschijnt een scherm waar je leerlingen kunt zoeken en toevoegen aan het examen. Selecteer hier een leerling en controleer of het goede examenproduct is gekoppeld.

De leerling wordt ingepland.

CBR synchronisatie

Elk uur worden alle examens van de komende 7 maanden automatisch gesynchroniseerd met het CBR. Hierbij worden alle examens uit TOP gehaald en op basis van datum & tijd, examenproduct en de achternaam van de instructeur gekoppeld. Let dus op dat de achternaam van de instructeur in TOP altijd overeenkomt met de achternaam van de instructeur in Autofox.
In de starttijd van de cursus zit 45 minuten speling, zodat je een voorbereiding of iets dergelijks niet apart van de cursus hoeft te plannen.

Signaleringen

Om eenvoudig, visueel in kaart te brengen wat de status is van een examen in TOP maken we gebruik van drie signaleringen in het plankaartje.

Als het examen niet is gekoppeld aan de cursus in TOP heeft het plankaartje geen icoontje rechts bovenin.

Wanneer het examen is gekoppeld aan de cursus in TOP, maar niet alle leerlingen van de cursus staan ingeschreven in TOP, heeft het plankaartje een kruisje rechts bovenin de hoek.

Er komt een vinkje rechts bovenin de hoek wanneer alle kandidaten ook in TOP zijn ingeschreven.

Inschrijven leerlingen TOP

Er zijn twee manieren om leerling vanuit Autofox op de cursus in TOP te zetten.

Synchroniseren volledige cursus TOP

Vanuit het overzicht van de aangepaste les kun je de volledige cursus synchroniseren met de cursus in TOP door op de knop “CBR SYNCHRONISEREN” te klikken. Deze knop is alleen maar zichtbaar wanneer het examen is gekoppeld met de cursus in TOP.

Leerlingen synchroniseren bij in-/uitschrijven

Het is mogelijk om leerlingen direct te synchroniseren met TOP wanneer je ze in Autofox op een examen zet of van een examen verwijdert. Dit kun je doen door in de Planningsinstellingen de optie “Automatisch leerlingen in-/uitschrijven toetsen/examens Aangepaste lessen” aan te vinken.

Aanwezigheid leerling

Een leerling is niet op komen dagen. Dit houdt in dat hij op afwezig moet worden gezet.

De aanwezigheid van de leerlingen kunnen worden bijgehouden met behulp van de checkbox op het kaartje van de leerling in het overzicht van de aangepaste les.

Klik op de knop “OPSLAAN” onder de leerlingen om de aanwezigheid op te slaan.