Nieuwe factuur

Factureer eenvoudig jouw pakketten en artikelen met behulp van de software van Autofox. Nieuw factuurscherm Je kunt het financiële overzicht van een leerling openen door een leerling te selecteren en in het kopje “BASIS” op het tabblad “Leerlingen” ⇒ “Financieel” te...

Overzicht & opties

Om een eenvoudig overzicht van de facturen en betalingen te creëren maakt Autofox gebruik van een financieel overzicht van een leerling. Het overzicht Je kunt het financiële overzicht van een leerling openen door een leerling te selecteren en in het kopje “BASIS” op...