Groepsmail

Je kunt al jouw leerlingen in één keer bereiken door via Autofox een groepsmail te versturen. Maak door middel van onze handige filter een selectie van leerlingen en verstuur de door jou geselecteerde mailtemplate. Leerlinggegevens – Selectie maken Om een...

Nieuwe factuur

Factureer eenvoudig jouw pakketten en artikelen met behulp van de software van Autofox. Nieuw factuurscherm Je kunt het financiële overzicht van een leerling openen door een leerling te selecteren en in het kopje “BASIS” op het tabblad “Leerlingen” ⇒ “Financieel” te...

Overzicht & opties

Om een eenvoudig overzicht van de facturen en betalingen te creëren maakt Autofox gebruik van een financieel overzicht van een leerling. Het overzicht Je kunt het financiële overzicht van een leerling openen door een leerling te selecteren en in het kopje “BASIS” op...

Blokkeren

Wanneer een leerling bepaalde voorwaarden – zoals het hebben van een betalingsachterstand – voldoet waardoor hij niet meer mag worden ingepland kun je een leerling blokkeren. Autorisatie Om een leerling te kunnen blokkeren, moet je hiervoor de juiste rechten hebben....

Leerling gegevens

LEERLING GEGEVENS Om de leerling gegevens in te zien, aan te passen en aan te maken klik op het tabblad “Leerlingen”. Hier zie je het leerlingen overzicht. Als je een nieuwe leerling wilt toevoegen klik linksonder op het groene knopje “Nieuwe...